logga
logga
board

Ses bäst i Internet Explorer och Firefox.


Välkommen till NKLH!


Kallelse

till Norra Kalmar Läns Hästavelsförenings föreningsstämma 2017-02-18

Klockan 13:00 träffas vi på Värnamo Gård, Fårbo hos Charlotte och Magnus Liliemark för årsmötesförhandlingar enligt bifogad dagordning. Vägbeskrivning vid anmälan. Vid många deltagare kan platsen behöva ändras.

Föreningen bjuder på mat och kaffe. Ange eventuella allergier eller önskemål om vegetarisk kost vid anmälan.

Priser utdelas för fina avelsframgångar i föreningen.

SWBs VD Helén Uddefors kommer att närvara vid mötet. Ett utmärkt tillfälle att dels ta del av SWBs tankar om framtiden och dels att framföra egna synpunkter.

Anmälan senast 2017-02-12 till: info@nklh.se

Frågor Monica Karlsson: 070-672 41 66

Välkomna!

Dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
3. Val av justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av kallelse till stämman.
6. Godkännande av dagordning för stämman.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
9. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, och i förekommande fall verkställande direktören, för föregående räkenskapsår.
11. Val av ordförande för föreningen.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. I förekommande fall, val av ledamöter och suppleanter till ASVH:s fullmäktige
14. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
15. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
17. I förekommande fall, behandling av ärende som ASVH:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit till stämman.


Fölmönstring, selektion och championat

fölchampionat

Resultat Hoppföl

1 a (36) Wellie's Bugatti (SWB) H
Mikaela Jonasson () Mikaela Jonasson ()
e.Bubalu VDL u.T. Wellie 5 e.Germus R

2a (32) Alouette SL S
Sofie Jakobsson () Sofie Jakobsson
e.Algot (SWB) u.Coqette SL (SWB) e.Corlensky G

3a (22) Kitsch Couture HPK
Helene Rydberg Larsson () Helene Rydberg Larsson ()
e. Corporal VDL u.Juicy Couture D (SWB) e.Hip Hop (SWB)

_____________________________________________

4 or

(33) Moondancer H
Anette Wetterström () Anette Wetterström ()
e. Hip Hop (SWB) u.La Possitana (SWB) e. Last liberty

(28) Melbournes Capella S
Ida Sundberg Abrahamsson Ida Sundberg Abrahamsson
e.Canterbury u.Sydney e.Burggraaf
SWB

(35) Canonball EE H
Cecilia Dackemyr Cecilia Dackemyr
e.Canterbury 1226 u.Elegant Elephant e.Robin Z
SWB


Resultat Gångartsföl

1 a (8) Topaz Light H
Stuteri Light Stuteri Light
e.Total Hope 1307 u.Royal Faith e.Akribori

2a (10) Kopparkulla Sinclair H
Team Borgh Monica Björkdahl (Ab Kopparkulla)
e.Heston for U (SWB) u.Wenezia (SWB) e.Blue Hors Don Romantic

3a (6) Hazard Äng H
Bengt Nilsson (Bengt Nilsson) Bengt Nilsson (Bengt Nilsson)
e.Deodoro u.Corina Äng (SWB) e.Corrado WL

_____________________________________________

4 or

(7) Dreamcatcher H
Ivana Mijic Ivana Mijic
e.Dream Boy u.Katalina Möllemae e.Come Back II

(14) Zuirelle S
Malin Svensson Malin Svensson
e.Zuidenwind u.Miss Amirelle e.Ampere

(18) Willya S
Jenny Grenwald Sört Jenny Grenwald (Jenny Grenwald
e.Fürst William u.Danya e.De Niro


Resultat Fölmönstring 2016

Nu är årets fölmönstring avklarad. 23 föl visades, hälften av varje diciplin, hopp- och gångarter. Hela åtta gångartsföl fick 80% eller mer, varav Hennessy e. Dante Weltino var bäst på 86%.
Det bästa hoppfölet blev Alouette SL e. Algot på 79%.

Resultat gångartsföl
Resultat hoppföl


Elitauktion

Vill Du sälja Ditt föl eller Din tvååriga gångartsstammade unghäst på Elitauktionen är det dags att ta tillfället i akt att anmäla till selektion. Andreas Jönsson och Johan Ifverson kommer till Frödinge vid lunchtid torsdagen den 25 augusti för att se våra fina föl och unghästar. En förutsättning för att man skall komma till oss är att minst 10 hästar är anmälda till Frödinge.

I år kommer auktionerna äga rum den 7 oktober 2016 i samband med Breeders, vilket ger betydligt större förutsättningar att locka ordentligt med spekulanter till auktionerna.

Sist men inte minst kommer vi att även i år finnas med som delarrangörer och initiativtagare till vårt stora regionala fölchampionat som äger rum den 10 september 2016 i Mantorp på Sissi Liljas fina anläggning. Domare även i är blir Kerstin André och Pieter Karsten. Priser i form av skänkta fribetäckningar och annat kommer att finnas.

Mer information om championatet och kvalreglerna till detta kommer inom kort på vår hemsida och på föreningens Facebooksida.

Ps. Har du som medlem i NKLH inte fått detta utskick har vi inte din korrekta mailadress. Maila oss då gärna här3-årstest i Frödinge 2016

En dubbeltalang, en dressyr- och en hopptalang

Endast 12 hästar kom till start efter några strykningar. Bäst lyckades dagens sista start La Chic, uppfödd, ägd och visad av Annica Johansson. 79,2% som dressyr- och 80% som hopptalang.
Coshida K Casa tog hoppdiplomet på 78,3% och Libertys Design dressyrdiplomet med 84,2%.
La Chic är e. Contant Q - Lasandos. Coshida K Casa e. Corporal VDL - Corrado WL, uppfödare och ägare Lisa Kling, visare Anna Kling. Libertys Design e. Last Liberty - Maraton, uppfödare, ägare och visare Malin Blixt.
Exteriördomare var Ulrica Jacobs och hoppdomare Harald Jönsson.

Resultat dressyrtalang
Resultat hopptalang
Grattis Klifton och Anette!

Godkänd med G tills vidare. Klifton är e. Floricello u. Kabri ue. Briar. Uppfödare och ägare Anette Syrén.